ΤΜΗΜΑ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ
 Ο Αξονικός Τομογράφος είναι της εταιρείας SIEMENS , μοντέλο Somatom PLUS-4. Η Αξονική Τομογραφία είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιεί υψηλή τεχνολογία ακτινών Χ, έτσι ώστε να λαμβάνονται εικόνες από εγκάρσιες τομές του σώματος. Εκτελούνται όλες οι αξονικές.

Previous ◁ | ▷ Next

ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 1,5 Tesla
Ο Μαγνητικός Τομογράφος είναι  της εταιρείας SIEMENS , μοντέλο VISION DURA 502-MC. Η Μαγνητική Τομογραφία είναι μια μέθοδος απεικόνισης η οποία δεν χρησιμοποιεί ακτινοβολία με την τεχνολογία των ακτινών Χ, αλλά, ραδιοκύματα και ισχυρά μαγνητικά πεδία, τα οποία με τη βοήθεια Η/Υ παράγουν λεπτομερείς εικόνες του εσωτερικού του σώματος. Εκτελούνται όλες οι μαγνητικές.

Previous ◁ | ▷ Next

ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ  
Οι υπέρηχοι αποτελούν µια από τις πιο αξιόπιστες, ανώδυνες και οικονοµικές απεικονιστικές µεθόδους. Το µεγάλο τους πλεονέκτηµα είναι ότι ο ασθενής δεν επιβαρύνεται καθόλου µε ακτινοβολία. Ιατρικά µηχανήµατα τελευταίας τεχνολογίας και εξειδικευµένοι γιατροί που πραγµατοποιούν και «διαβάζουν» τους υπέρηχους εξασφαλίζουν αξιόπιστα διαγνωστικά αποτελέσµατα.Στο Τµήµα Υπερήχων πραγµατοποιούνται
υπερηχογραφήµατα:
- Άνω και κάτω κοιλίας ( ήπατος, χοληφόρων, παγκρέατος, σπληνός, νεφρών, κύστεως, προστάτη, έσω  γεννητικών οργάνων )
-¨Οσχεου
- Θυροειδούς
- Μαστών
- Καρδιάς
- Triplex αγγείων

Previous ◁ | ▷ Next

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ  
Το Σύστημα Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας είναι της εταιρείας General Electric, μοντέλο LUNAR. Η μέθοδος της μέτρησης οστικής πυκνότητας εφαρμόζεται με την απορρόφηση φωτονίων Χ διπλής ενέργειας.

 

© 2013 Γενική κλινική- Ιπποκράτειο Ίδρυμα Αγρινίου / Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ανήκει (C) στη Γενική Κλινική "Ιπποκράτειο Ίδρυμα Αγρινίου" Α.Ε.